poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul final al concursului organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei TehniceData publicarii

01.04.2021

Descriere

Rezultatul  final al concursului organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat in data de 24.03.2021 - proba practica si in data de 29.03.2021 - proba interviu

 

 

 

            Avand in vedere prevederile art. 34 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat final al concursului:

 

 

Nr.

Crt.

 

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATILOR

Punctaj obtinut

 

Punctaj

 final

 

 

Rezultat final

 

Proba

 practica

Proba

Interviu

 

1.

BORDA LILIANA AURELIA

 

93

 

 

97

 

95

 

ADMIS

 

2.

MAIER IOANA

94

 

88

 

91

 

RESPINS

 

3.

BRAD SIMONA

35

-

-

 

    RESPINSDescriere scurta

Rezultatul  final al concursului organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post contractual vacant, cu norma intreaga, de ingrijitor din cadrul Directiei Tehnice, Compartiment Patrimoniu, Transport, Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud, concurs organizat in data de 24.03.2021 - proba practica si in data de 29.03.2021 - proba interviu

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate