poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 06.04.2021, ora 11:00 – proba scrisaData publicarii

06.04.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 06.04.2021, ora 11:00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 06.04.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

7310/12.03.2021

12,5

RESPINS

2.

8195/22.03.2021

0

RESPINS

3.

8213/22.03.2021

27

RESPINS

4.

8340/23.03.2021

9,5

RESPINS

5.

8359/23.03.2021

13,5

RESPINS

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 06.04.2021, ora 11:00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Directiei Economice, Compartiment Impozite si taxe locale persoane fizice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate