poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 05.04.2021 - proba scrisaData publicarii

08.04.2021

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud  in data de 05.04.2021 -  proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

 

           Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 05.04.2021, ora 11 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

Nr. 8057/19.03.2021

 

75,80

 

ADMIS

 

             Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Cipcigan Patricia Tatiana, sef birou al Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud  in data de 05.04.2021 -  proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate