poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.04.2021 - proba scrisaData publicarii

13.04.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 67^1 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 19.04.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica specifica de executie de: politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

 

            - pentru postul de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor:

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARULUI DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

8058/19.03.2021

RESPINS

nu face dovada indeplinirii conditiei specifice de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ani

2.

8335/23.03.2021

ADMIS

-

3.

8795/25.03.2021

ADMIS

-

4.

8797/25.03.2021

RESPINS

nu face dovada indeplinirii conditiei specifice de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ani

5.

8900/26.03.2021

ADMIS

-

6.

9063/29.03.2021

ADMIS

-

7.

9235/30.03.2021

ADMIS

-

8.

9333/31.03.2021

ADMIS

-

9.

9506/01.04.2021

ADMIS

-

10.

9514/01.04.2021

ADMIS

-

11.

9643/01.04.2021

RESPINS

nu face dovada indeplinirii conditiei specifice de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ani

12.

9662/02.04.2021

ADMIS

- cu obligatia prezentarii cazierului judiciar pana la data si ora probei interviu

13.

9771/05.04.2021

ADMIS

- cu obligatia prezentarii cazierului judiciar pana la data si ora probei interviu

14.

9778/05.04.2021

RESPINS

nu face dovada indeplinirii conditiei specifice de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ani

15.

9848/05.04.2021

RESPINS

nu face dovada indeplinirii conditiei specifice de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ani

16.

9939/06.04.2021

ADMIS

-

17.

9963/06.04.2021

RESPINS

nu face dovada indeplinirii conditiei specifice de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, de minimum 7 ani

 

Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 19.04.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

           Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.   

           Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.

          Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 19.04.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate