poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 19.04.2021, ora 11,00 – proba scrisaData publicarii

19.04.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 19.04.2021, ora 11,00:

            - pentru postul de politist local, clasa III, gradul profesional superior in cadrul Serviciului Politia Locala, Compartiment Ordinea si linistea publica - Evidenta persoanelor:

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

8335/23.03.2021

23

RESPINS

2.

8795/25.03.2021

43

RESPINS

3.

8900/26.03.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

4.

9063/29.03.2021

36

RESPINS

5.

9235/30.03.2021

65

ADMIS

6.

9333/31.03.2021

39

RESPINS

7.

9506/01.04.2021

31

RESPINS

8.

9514/01.04.2021

34

RESPINS

9.

9662/02.04.2021

53

ADMIS

10.

9771/05.04.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

11.

9939/06.04.2021

39

RESPINS

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se pot prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 22.04.2021, ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate