poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt de licitatie privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului Atelier C10 si teren aferent situat in intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. AlbaData publicarii

26.05.2021

Descriere

Anunt de licitatie privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului Atelier C10 si teren aferent situat in intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Voda nr. 1, Aiud, judetul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoana de contact Ovidiu Ranca – Directia Tehnica, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:

Obiectul concesiunii il constituie imobilul Atelier C10, in suprafata construita de 83 mp si terenul aferent in suprafata de 483 mp, situat in intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, inscris in C.F. nr. 74194, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 94/22.04.2021 si O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

Direct de la sediul Primariei Municipiului Aiud – Directia Tehnica, in baza unei solicitari scrise.

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentatie, care se achita in numerar la casierie sau in contul RO84TREZ00421360250XXXXX.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 07.06.2021, ora 12.00.

           4. Informatii privind ofertele: Conform documentatiei atribuite.

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 16.06.2021, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Voda nr. 1, judetul Alba, Primaria Municipiului Aiud, Centrul de Informatii pentru Cetateni.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta:

1 (unu) exemplar original, intr-un plic sigilat.

            5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

            17.06.2021, ora 12.00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, str. Cuza Voda nr. 1, sala de sedinte.  

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Tribunalul Alba – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Piata Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, judetul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 24.05.2021Descriere scurta

Anunt de licitatie privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului Atelier C10 si teren aferent situat in intravilanul municipiului Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate