poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat in data de 14.06.2021- proba scrisaData publicarii

02.06.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si. lit. e) coroborat cu prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 14.06.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud :

 

 

 

Nr.

Crt.

 

CANDIDAT

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

 

1.

 

NR. DOSAR 14055/13.05.2021

 

 

ADMIS

 

-

 

2.

 

NR. DOSAR 14063/13.05.2021

 

 

ADMIS

 

-

 

 

3.

 

 

NR. DOSAR 14066/13.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

4.

 

NR. DOSAR 14348/17.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

5.

 

NR. DOSAR 14666/18.05.2021  

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

6.

 

NR. DOSAR 15266/24.05.2021  

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

7.

 

NR. DOSAR 15291/24.05.2021

 

 

 

ADMIS, cu conditia prezentarii cazierului judiciar, pana la data organizarii interviului,  conform art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

-

 

 

8.

 

NR. DOSAR 16010/28.05.2021

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

9.

 

NR. DOSAR 16052/28.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

10.

 

NR. DOSAR 16073/28.05.2021

 

 

 

ADMIS, cu conditia prezentarii cazierului judiciar, pana la data organizarii interviului,  conform art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

-

 

 

11.

 

 

NR. DOSAR 16146/31.05.2021

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

12.

 

NR. DOSAR 16147/31.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

13.

 

NR.DOSAR 16186/31.05.2021

 

 

 

ADMIS

 

 

-

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 14.06.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul  selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 14.06.2021- proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara  din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate