poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14.06.2021–proba scrisa, pentru ocuparea postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad prof. debutant din cadrul DAS- Comp. Beneficii sociale si Autoritate tutelaraData publicarii

14.06.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 14.06.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

 

           Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 14.06.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Beneficii sociale si Autoritate tutelara din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, dupa cum urmeaza:

 

 

Nr. Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

 

14055/13.05.2021

 

31,80

RESPINS

 

2.

 

14063/13.05.2021

 

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

3.

 

14066/13.05.2021

 

53,70

ADMIS

 

4.

 

14348/17.05.2021

 

36,80

RESPINS

 

5.

 

14666/18.05.2021

 

25,00

 

RESPINS

 

6.

 

15266/24.05.2021

 

45,90

 

 

RESPINS

 

7.

 

15291/24.05.2021

 

33,60

 

 

RESPINS

 

8.

 

16010/28.05.2021

 

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

9.

 

16052/28.05.2021

 

38,80

RESPINS

 

10.

 

16073/28.05.2021

 

45,90

RESPINS

 

11.

 

16146/31.05.2021

 

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

12.

 

16147/31.05.2021

 

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

13.

 

16186/31.05.2021

 

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se pot prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 17.06.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate