poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 30.06.2021–proba practicaData publicarii

24.06.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 30.06.2021–proba practica, in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificat, treapta profesionala IV, dupa cum urmeaza:

                - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;

                - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi;

      In conformitate cu prevederile art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

                                                                       

                 - Muncitor calificat, treapta profesionala IV – 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri                                         

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

BORSAN VIOREL- MIHAI

ADMIS

-

              

              - Muncitor  calificat, treapta profesionala IV – 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

CIMPEANU TRAIAN -FLORIN

ADMIS

-

2.

RUSU GABRIEL

ADMIS

                      -

 

      Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

       Candidatii declarati "admis" ,vor sustine in data de 30.06.2021 ,ora 10,00- proba practica-pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala IV din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri ; in data de 30.06.2021, ora 12,00 -  proba practica- pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala IV din cadrul Biroului Sera, Zone verzi  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

      Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 10 minute inainte de inceperea probei practice la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 30.06.2021–proba practica, in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificat, treapta profesionala IV, dupa cum urmeaza:

                - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;

                - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi;

      In conformitate cu prevederile art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

                                                                       

                 - Muncitor calificat, treapta profesionala IV – 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri                                         

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

BORSAN VIOREL- MIHAI

ADMIS

-

              

              - Muncitor  calificat, treapta profesionala IV – 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

Nr.

Crt.

Candidat

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

Motivul respingerii dosarului

1.

CIMPEANU TRAIAN -FLORIN

ADMIS

-

2.

RUSU GABRIEL

ADMIS

                      -

 

      Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

       Candidatii declarati "admis" ,vor sustine in data de 30.06.2021 ,ora 10,00- proba practica-pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala IV din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri ; in data de 30.06.2021, ora 12,00 -  proba practica- pentru postul de muncitor calificat, treapta profesionala IV din cadrul Biroului Sera, Zone verzi  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

      Candidatii sunt rugati sa se prezinte cu 10 minute inainte de inceperea probei practice la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, avand asupra lor actul de identitate.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate