poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 25.06.2021



Data publicarii

25.06.2021

Descriere

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 25.06.2021

 

         

              Directia Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Comunicare interna si externa

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

1.

 

15630/25.05.2021

 

98

 

ADMIS

 

Compartiment Audit Public Intern

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

1.

 

15615/25.05.2021

 

93

 

ADMIS

 

          Directia Economica, Compartiment Impozite si taxe locale persoane juridice

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

1.

 

16920/07.06.2021

 

93

 

ADMIS

 

       Directia Economica, Compartiment Executare silita si incasare venituri

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

1.

 

15822/26.05.2021

 

90

 

ADMIS

 

 

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

 

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se pot prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 29.06.2021, ora 12,00  la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.



Descriere scurta

Rezultatele probei scrise la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 25.06.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate