poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud - 29.06.2021Data publicarii

29.06.2021

Descriere

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud - 29.06.2021 -

 

 

              Directia Arhitect - sef, Birou Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Comunicare interna si externa

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

 

1.

 

15630/25.05.2021

 

95

 

ADMIS

 

Compartiment Audit Public Intern

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

 

1.

 

15615/25.05.2021

 

99

 

ADMIS

 

          Directia Economica, Compartiment Impozite si taxe locale persoane juridice

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

 

1.

 

16920/07.06.2021

 

100

 

ADMIS

 

                                                                       

    Directia Economica, Compartiment Executare silita si incasare venituri

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

 

1.

 

15822/26.05.2021

 

95

 

ADMIS

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului AiudDescriere scurta

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud - 29.06.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate