poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta SocialaData publicarii

29.06.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 12.07.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si. lit. e) coroborat cu prevederile art. 50 alin. (2) din HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 12.07.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud :

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

17280/10.06.2021

ADMIS

-

2.

17994/16.06.2021

ADMIS

-

3.

18021/16.06.2021

ADMIS

-

4.

18457/18.06.2021

ADMIS

-

5.

18856/23.06.2021

ADMIS

-

6.

18862/23.06.2021

ADMIS

-

7.

18867/23.06.2021

ADMIS

-

8.

18988/24.06.2021

ADMIS

-

9.

18993/24.06.2021

ADMIS

-

10.

19184/26.06.2021

ADMIS

-

11.

19350/28.06.2021

ADMIS

-

 

 

12.

 

19381/28.06.2021

 

 

ADMIS

cu conditia prezentarii cazierului judiciar, pana la data organizarii interviului,  conform art. 49 alin. (4) din HG nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

         Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 12.07.2021, ora 11,00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

         Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitateDescriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 12.07.2021 - proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate