poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul final privind analiza proiectului de managementData publicarii

30.06.2021

Descriere

           In conformitate cu prevederile:

- Regulamentului privind organizarea si desfasurarea analizei noului proiect de management al domnului Hadarig Ioan, potrivit prevederilor art. 32 alin. (5) din OUG nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Dispozitia nr. 276/17.06.2021,

            -  art. 8 lit. s)  din Anexa 1 la Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, secretariatul comisiei de concurs comunica urmatorul rezultat al analizei Proiectului de management al domnului Hadarig Ioan, pentru perioada iulie 2021 – iulie 2026, avand denumirea Traditie, Cultura, Educatie:

 

             

Numele si prenumele candidatului

Rezultat final

 

Hadarig Ioan

 

9,70

 Descriere scurta

Rezultatul final privind analiza proiectului de management

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate