poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 30.06.2021 - proba practicaData publicarii

30.06.2021

Descriere

Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 30.06.2021 - proba practica, in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificat, treapta profesionala IV , dupa cum urmeaza:

  - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;

  - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi ;

 

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei practice :

         

             Muncitor calificat, treapta profesionala IV - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;                                   

 

Nr.crt.

Candidat

Punctaj proba practica

Rezultat  proba practica

  

1.

BORSAN VIOREL-MIHAI

89

ADMIS

                        

             Muncitor calificat, treapta profesionala IV - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj proba practica

Rezultat  proba practica

  

 

1.

 

CIMPEANU TRAIAN-FLORIN

 

Nu s-a prezentat

 

RESPINS

 

2.

 

RUSU GABRIEL

 

65

 

ADMIS

              

        Conform prevederilor art.29 alin.(3) lit. a) din  Hotararea Guvernului nr.286/2011, sunt declarati " admisi" la proba practica candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea functiilor contractuale de executie.  

        Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba practica, candidatii nemultumiti pot depune contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei practice, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G.nr.286/2011 , cu modificarile si completarile ulterioare.

        Proba interviului se va sustine in data de 05.07.2021, ora 10,00 la sediul Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.Descriere scurta

Rezultat la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in data de 30.06.2021 - proba practica, in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificat, treapta profesionala IV , dupa cum urmeaza:

  - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;

  - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate