poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificatData publicarii

05.07.2021

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul organizat de Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificat, treapta profesionala IV , dupa cum urmeaza:

 - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;  - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi ;     -05.07.2021-

 

Avand in vedere prevederile art.30 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs ,comunica urmatoarele rezultate ale probei interviu :

 

             Muncitor calificat, treapta profesionala IV - 1 post din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri;                                   

 

Nr.crt.

Candidat

Punctaj proba interviu

Rezultat  proba interviu

 

1.

BORSAN VIOREL-MIHAI

82

ADMIS

                       

             Muncitor calificat, treapta profesionala IV - 1 post din cadrul Biroului Sera, Zone verzi

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj proba interviu

Rezultat  proba interviu

 

 

2.

 

RUSU GABRIEL

 

Neprezentat

 

RESPINS

 

      

         Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie ,in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept, la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor    Compartiment Resurse Umane, conform prevederilor art.31 din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare.Descriere scurta

Rezultatul  probei  interviu la concursul organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a doua posturi vacante, functii contractuale de executie, cu norma intreaga, de muncitor calificat

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate