poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 12.07.2021 – proba scrisaData publicarii

12.07.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 12.07.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

           Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 12.07.2021, ora 11,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a postului vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud, dupa cum urmeaza:

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

17280/10.06.2021

23

RESPINS

2.

17994/16.06.2021

13

RESPINS

3.

18021/16.06.2021

36

RESPINS

4.

18457/18.06.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

5.

18856/23.06.2021

50,5

ADMIS

6.

18862/23.06.2021

25,5

RESPINS

7.

18867/23.06.2021

17,5

RESPINS

8.

18988/24.06.2021

41

RESPINS

9.

18993/24.06.2021

26,5

RESPINS

10.

19184/26.06.2021

38

RESPINS

11.

19350/28.06.2021

37,5

RESPINS

12.

19381/28.06.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se pot prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 15.07.2021, ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate