poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor de interes public pentru finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului AiudData publicarii

14.07.2021

Descriere

Incheiat azi 13 iulie  2021,  la sediul Primariei Municipiului Aiud, cu ocazia intrunirii in sedinta de lucru a Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor de interes public pentru finantari nerambursabile, constituita prin Hotararea Consiliului Local  nr. 108/20.05.2021.

            Prezente fiind urmatoarele persoane:

            Lorincz Helga  – presedinte;

            Boc Maria – secretar;

            Florea Liviu Florin – membru;

            Boanca Ovidiu – membru;

            Szocs Ildiko – membru;

            Cocioran Alexandru-Lucian - membru

            Presedintele comisiei arata ca procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud se realizeaza cu respectarea principiilor,  stabilite prin la art. 4 din Legea nr. 350/2005 coroborat cu Regulamentul aprobat prin HCL nr. 108/20.05.2021.

            Presedintele comisiei arata ca intreaga procedura de evaluare si selectionare a proiectelor de interes public pentru finantari nerambursabile s-a organizat in conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activitati nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 108/20.05.2021;

            Inainte de analiza cererilor de finantare nerambursabila, membrii si secretarul comisiei au depus declaratiile de impartialitate intocmite in conformitate cu Anexa 10 la regulamentul aprobat prin HCL nr. 108/20.05.2021.

            Au fost depuse un numar de 6 de cereri de finantare inregistrate la Registratura  Primariei Municipiului Aiud, astfel:

1. Parohia Ortodoxa Romana Magina a solicitat suma de 15.000,00 lei, prin reprezentant Fufezan Iuliu Titus, cerere inregistrata sub nr. 19470/29.06.2021;

2. Parohia Romano-Catolica Aiud a solicitat suma de 9.048,06 lei, prin reprezentant Szasz Janos, cerere inregistrata sub nr. 19464/29.06.2021;

3. Parohia Reformata Gambas a solicitat suma de 7.000,00 lei, prin reprezentant Siko Levente Robert, cerere inregistrata sub nr. 19467/29.06.2021;

4. Asociatia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud, a solicitat suma de 11.182,50 lei, prin reprezentant Craciun Nicolae, cerere inregistrata sub nr. 19663/01.07.2021;

           

5. Asociatia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”, a solicitat suma de 9.000,00 lei, prin reprezentant Biro Cristian Gabriel, cerere inregistrata sub nr. 19665/01.07.2021;

6. Asociatia Club Sportiv ”Soimii” Ciumbrud, a solicitat suma de 10.000,00 lei, prin reprezentant Zsigo Andras, cerere inregistrata sub nr. 19698/01.07.2021;

                                                           

1. Verificarea eligibilitatii, inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara:

In urma analizei documentatiilor depuse, comisia constata ca au fost declarati eligibili 6 solicitanti, astfel:

1. Parohia Ortodoxa Romana Magina

2. Parohia Romano-Catolica Aiud

3. Parohia Reformata Gambas

4. Asociatia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

5. Asociatia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

6. Asociatia Club Sportiv ”Soimii” Ciumbrud

Urmare a celor prezentate mai sus s-a trecut la clasificarea propunerilor de proiecte dupa domeniul de activitate si evaluarea acestora.

2. Clasificarea propunerilor de proiecte dupa domeniul de activitate al acestora:

Prin Hotararea nr. 108 adoptata de Consiliul Local al Municipiului Aiud in sedinta ordinara din data de 20.05.2021, privind aprobarea programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2021, au fost alocate sume de bani din bugetul local al Municipiului Aiud pentru urmatoarele domenii de activitate: culte religioase 50.000 lei si activitati sportive 50.000 lei.

Comisia constata ca au fost depuse:

A. un numar de 3 proiecte de finantare pentru  Culte Religioase, dupa cum urmeaza:

1. Parohia Ortodoxa Romana Magina

2. Parohia Romano-Catolica Aiud

3. Parohia Reformata Gambas

B. un numar de 3 proiecte de finantare pentru activitati sportive, dupa cum urmeaza:

1. Asociatia Club Sportiv Dojokan Activ Aiud

2. Asociatia ”Club Sportiv Juniorul Aiud”,

3. Asociatia Club Sportiv ”Soimii” Ciumbrud

3. Evaluarea propunerilor de proiecte:

Proiectele depuse au fost supuse evaluarii individuale a membrilor comisiei in baza urmatoarei grile de evaluare:

criteriu pondere (%)

- relevanta si coerenta 30

- metodologie 25

- durabilitate 15

- buget si eficacitatea costului 20

- capacitatea manageriala 10

            Comisia a procedat la evaluarea fiecarui proiect de finantare prin acordarea punctajelor de catre fiecare membru al comisiei, in conformitate cu criteriile de pondere. Prezentam mai jos situatia rezultata in urma acordarii punctajelor si suma repartizata:

 

 

Media

Suma repartizata

lei

PAROHIA ORTODOXA ROMANA  MAGINA

100

15.000,00

PAROHIA ROMANO  -CATOLICA AIUD

100

9.048,06

PAROHIA REFORMATA GAMBAS

100

7.000,00

Total

31.048,06

ASOCIATIA CLUB SPORTIV DOJOKAN ACTIV AIUD

100

11.182,50

ASOCIATIA FOTBAL ”CLUB SPORTIV JUNIORUL AIUD”

100

9.000,00

ASOCIATIA CLUB SPORTIV ”SOIMII” CIUMBRUD

80

          10.000,00

Total

30.182,50

 

Prezentul proces verbal a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare originale, din care unul va fi anexat proiectului de hotarare privind alocarea sumelor din bugetul local, pentru proiectele declarate castigatoare.Descriere scurta

Rezultatul procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor de interes public pentru finantari nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud, alocate pentru activitati nonprofit de interes local

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate