poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviuData publicarii

15.07.2021

Descriere

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

 

 

           Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 15.07.2021, ora 11,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI

DE CONCURS

 

PUNCTAJUL
PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

1.

 

18856/23.06.2021

 

80

 

ADMIS

 

             Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 15.07.2021, ora 11:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a unui post vacant, functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Aiud, Compartiment Protectia persoanelor varstnice si a persoanelor cu handicap din subordinea Consiliului Local al municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate