poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 28.07.2021 – proba scrisaData publicarii

22.07.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art.40 alin.(1) lit. a ) si lit. e) coroborat cu prevederile art.50 alin.(2) din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud ,in data de 28.07.2021, ora 10,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri :

 

 

Nr.crt

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

2133/07.07.2021

ADMIS

              -

 

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.63 din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Haracsek Katalin Melinda,                  consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.

Candidatul  declarat "admis", va sustine proba scrisa in data de 28.07.2021, ora 10,00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.

Candidatul este rugat sa se prezinte la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lui actul de identitateDescriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 28.07.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate