poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 26.07.2021Data publicarii

26.07.2021

Descriere

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 26.07.2021

 

         

              Serviciul Politia Locala, Compartiment Disciplina in constructii si afisajul stradal

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

20438/08.07.2021

 

90

 

ADMIS

 

Serviciul Politia Locala, Biroul Ordinea si linistea publica, Paza Bunurilor, Protectie civila, Situatii de urgenta, Compartiment Protectie civila, Situatii de urgenta

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

20703/09.07.2021

 

75

 

ADMIS

 

 

            Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut, organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 26.07.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate