poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 28.07.2021 – proba scrisaData publicarii

28.07.2021

Descriere

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 28.07.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

 

Avand in vedere prevederile art.40 alin.(1) lit. a ) si lit. e) si art.62 alin.(3) din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, in data de 28.07.2021, ora 10,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri , dupa cum urmeaza:

 

                                                 

 

Nr.crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

 

1.

 

2133/07.07.2021

 

            50

ADMIS

 

Candidatul  nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula  contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.63 din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Haracsek Katalin Melinda, consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud.                                                       

         Candidatul declarat "admis" in urma sustinerii probei scrise, se poate prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 30.07.2021, ora 13,00, la  sediul Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran nr.9.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 28.07.2021 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate