poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de 30.07.2021Data publicarii

30.07.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art.40 alin.(1) lit. e) si art.62 alin.(3) din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei interviu la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud ,in data de 30.07.2021, ora 13,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri :

                                     

 

Nr.crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

2133/07.07.2021

 

51

 

      ADMIS

          

Candidatul  nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula  contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art.63 din HG. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Haracsek Katalin Melinda, consilier in cadrul Compartimentului Resurse Umane din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local AiudDescriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud in data de  30.07.2021, ora 13,00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Reparatii, Intretinere drumuri

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate