poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


In vederea sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, Consiliul Local al municipiului Aiud a aprobat procedura de acordare a unor facilitati fiscale, sub forma anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020Data publicarii

02.08.2021

Descriere

In vederea sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, Consiliul Local al municipiului Aiud a aprobat procedura de acordare a unor facilitati fiscale, sub forma anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Aiud, conform O.U.G. nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale.

            Contribuabilii care intentioneaza sa beneficieze de anularea accesoriilor/majorarilor de intarziere, in conditiile H.C.L. nr. 135/29.06.2021, se vor adresa Serviciului Impozite si taxe locale persoane juridice/persoane fizice din cadrul Primariei municipiului Aiud – Directia EconomicaDescriere scurta

In vederea sprijinirii contribuabililor aflati in dificultate, Consiliul Local al municipiului Aiud a aprobat procedura de acordare a unor facilitati fiscale, sub forma anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local al Municipiului Aiud, conform O.U.G. nr. 19/2021 privind unele masuri fiscale.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate