poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat selectia dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, in data de 05.08.2021 - proba scrisaData publicarii

02.08.2021

Descriere

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de director adjunct, grad II, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura

 

Avand in vedere prevederile art. 20 din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011,  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr. 286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Rezultatele procesului de evaluare a dosarelor

Motivele respingerii

1.     

593 /21.07.2021

ADMIS

-

2.     

605 /23.07.2021

ADMIS

-

3.     

611 /26.07.2021

ADMIS

-

4.     

622 /27.07.2021

ADMIS

cu obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului, respectiv pana la data de 05.08.2021.

-

 

Candidatii nemultumiti de rezultatul afisat, pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor,.sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din  REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, aprobat prin HG. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Dumitru Ana-Andreea, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/ Caminul Cultural din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana cel tarziu marti, 03.08.2021,  ora 1100.

Candidatii declarati admisi la proba de selectia dosarelor vor sustine proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea unui post de director adjunct,  in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, in data de 05.08.2021, ora 1100, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud.

Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultat selectia dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de director adjunct, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura,  in data de 05.08.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate