poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea functiei vacante de de director adjunct, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, in data de 05.08.2021Data publicarii

10.08.2021

Descriere

Azi 10.08.2021 ora 900, Comisia de solutionare a contestatiilor s-a intrunit la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud si in conformitate cu prevederile  art. 16 lit. a) si lit. b) coroborat cu prevederile art. 32 alin. (2) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor a decis urmatoarele:

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Rezultatul contestatiei

Admite/Respinge

Observatii

1.

593 /21.07.2021

RESPINGE CONTESTATIA

Conform art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare

2.

611 /26.07.2021

RESPINGE  CONTESTATIA

Conform art. 34 alin. (1) lit. b) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011 cu completarile si modificarile ulterioareDescriere scurta

Rezultatul solutionarii contestatiilor la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea functiei vacante de de director adjunct,  in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, in data de 05.08.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate