poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind organizarea examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior a personalului contractual de executie din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de CulturaData publicarii

12.08.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile art. 41 alin (2) si alin (7) din Anexa la H.G.R nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, organizeaza, la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, str. Transilvaniei, nr. 1, examen de promovare intr-un grad imediat superior pentru un post contractual din cadrul Bibliotecii Liviu Rebreanu, dupa cum urmeaza:

-     din functia contractuala de executie de bibliotecar grad profesional II S, care prin transformare va deveni functia contractuala de executie de bibliotecar grad profesional I S, in cadrul biroului Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura (1 post).

 

Examenul va consta in proba scrisa care va avea loc in data de 27.08.2021, ora 1000 la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, Aiud, str. Transilvaniei, nr. 1.

 

a)     Pentru a putea participa la examenul de promovare in grad imediat superior, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

-       sa fi obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

-       sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional din care promoveaza;

 

b)     In vederea participarii la examen, canditatul va depune la secretariatul comisiei de examen, asigurat la nivelul Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana la data de 23.08.2021, inclusiv, dosarul de inscriere care va cuprinde urmatoarele documente

-  cererea de inscriere la examen, adresata managerului institutiei;

-  adeverinta care sa ateste vechimea in gradul profesional din care promoveaza;

-  copie dupa ultimele trei rapoarte de evaluare a performantelor profesionale individuale;

-  referat de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de managerul institutiei.  

 

c)      Examenul se organizeaza cu respectarea prevederilor H.G. nr.286/2011, actualizata:

-  proba scrisa: in ziua de 27.08.2021 ora 1000 la sediul Bibliotecii „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura;

-  dosarul de inscriere la examen se va depune la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, incepand cu data de 13.08.2021, pana la data de 23.08.2021, inclusiv;

-  verificarea dosarului de examen si afisarea rezultatului: pana la data de 24.08.2021, inclusiv.

-  Rezultatele examenului se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la data sustinerii acestuia.

-  Contestatiile se pot depune in termen de 1 zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor.

-  Rezultatele finale se afiseaza in termen de 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

 

d)     Bibliografie:

-  Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019, actualizata, privind Codul administrativ;

-  Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Legea privind Depozitul legal de documente nr. 111/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Art.1 - art. 4 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Tematica:

-  Sirghie Anca, Relatii cu publicul in biblioteca, partea I, Sibiu, Editura Alma Mater, 2004;

-  Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici, Bucuresti, 1993;

 

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilita in vederea sustinerii concursului, inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie municipala de cultura/Camin Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, telefon: 0258 861703 sau e-mail: cultura@aiud-art.ro.Descriere scurta

In conformitate cu prevederile art. 41 alin (2) si alin (7) din Anexa la H.G.R nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, actualizata, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, organizeaza, la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, str. Transilvaniei, nr. 1, examen de promovare intr-un grad imediat superior pentru un post contractual din cadrul Bibliotecii Liviu Rebreanu, dupa cum urmeaza:

-     din functia contractuala de executie de bibliotecar grad profesional II S, care prin transformare va deveni functia contractuala de executie de bibliotecar grad profesional I S, in cadrul biroului Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura (1 post).

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate