poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


PUZ -„Instituire zona mixta pentru imobilele inscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099", beneficiar Varro Iolanda,Aiud, str. Rozelor, nr. 4-6-8Data publicarii

17.08.2021

Descriere

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism

PUZ -Instituire zona mixta pentru imobilele inscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

 

            In conformitate cu prevederile Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aducem la cunostinta publica anuntul de intentie referitor la elaborarea proiectului de hotarare cu caracter normativ ” Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ - Instituire zona mixta pentru imobilele inscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099.

 

Faza de proiectare: Plan urbanistic zonal

Beneficiar: Varoo Iolanda

Proiectant : Trans Form SRL

          

            Documentatia poate fi consultata:

  -   la sediul Municipiului Aiud , zilnic intre orele 09.00 - 14.00

  - permanent pe site-ul Municipiului Aiud: www.aiud.ro la sectiunea Informatii utile/Dezbateri publice/PUZ - Instituire zona mixta pentru imobilele inscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099, Aiud, str. Rozelor, nr. 4-6-8,

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal

in perioada 17.08.2021 - 02.10.2021

          Propunerile, sugestiile si opiniile dvs. vor fi prezentate in cadrul sedintei Consiliului Local  din luna octombrie 2021.Descriere scurta

PRIMARIA MUNICIPIULUI AIUD

anunta organizarea dezbaterii publice pentru documentatia de urbanism

PUZ -Instituire zona mixta pentru imobilele inscrise in CF. nr. 92172, 92869, 72804, 73733, 93893, 70191, 74099”,

precum si regulamentul local de urbanism aferent

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate