poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt privind o noua procedura de atribuire a autorizatilor taxi in municipiul Aiud incepand cu 20.08.2021Data publicarii

20.08.2021

Descriere

          In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi, modificata si completata, Primaria Municipiului Aiud face urmatorul anunt:

     a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmand sa se atribuie autorizatiile cu nr. de ordine 003 si 004;

     b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la aceasta  procedura este 20.10.2021;

     c) solicitantul autorizatiilor taxi este: SC LEXUS PROD S.R.L.”;

     d) pentru a obtine o autorizatie taxi din partea autoritatii de autorizare in conformitate cu art.11 din Legea 38/2003 modificata si completata, solicitantul trebuie sa depuna  urmatoarele documente  in copie:

-     autorizatia de transport emisa de primarie;              

-     certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului din care sa rezulte ca acesta este detinut de catre transportatorul autorizat, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing;

-     certificatul de agreare valabil prin vizare anuala, emis de Regia Autonoma <> (R.A.R.);

-     buletin de verificare metrologica si dovada fiscalizarii aparatului de taxat;

-     asigurarea persoanelor si bagajelor;

-     declaratie pe proprie raspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;

-     declaratia pe propria raspundere privind modul in care este asigurata dispecerizarea si la ce dispecerat taxi este arondat transportatorul autorizat.

     e) data anuntarii rezultatului atribuirii: luna noiembrie 2021 dupa sedinta Consiliului Local;

     f)  data la care va fi demarata procedura de eliberare a autorizatiei taxi: luna noiembrie 2021;      

     g) acordarea punctajelor se face pe baza indeplinirii criteriilor de departajare, declarandu-se castigatoare autovehiculele care au obtinut punctajele cele mai mari, in ordine descrescatoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferentiate in ordinea descrescatoare a capacitatii cilindrice a motoarelor.

      Criteriile de departajare vor fi:

     a)                      vechimea autovehiculului de la data fabricatiei;

     b)       clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;

     c) volumul portbagajului util si echiparea cu instalatie pentru aer conditionat;

     d) vechimea in ani de cand transportatorul desfasoara autorizat activitatea de transport respectiva;

     e) gradul de protectie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenta airbagurilor pentru pasagerul din fata/pasagerii din spate;

     f) efortul investitional al transportatorului autorizat, definit de modul de detinere, in proprietate sau in temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;

     g) posibilitatea asigurarii reale a prezentei autovehiculului in activitate de minimum 8 ore pe zi lucratoare;

     h) dotari suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt :

-     dispozitiv GPS de monitorizare;

-     dispozitiv fix de inregistrare a precizarilor facute de client;

-     perete despartitor intre conducatorul auto si clienti;

-     dispozitiv de plata prin intermediul cardului bancar.Descriere scurta

          In vederea respectarii prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi, modificata si completata, Primaria Municipiului Aiud face urmatorul anunt:

     a) conform HCL nr.161/26.08.2015, numarul maxim de autorizatii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmand sa se atribuie autorizatiile cu nr. de ordine 003 si 004;

     b) data limita pana la care pot fi depuse cererile de inscriere pentru participare la aceasta  procedura este 20.10.2021;

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate