poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat selectie dosare la examenul pentru promovare in grad profesional imediat superior pentru un post contractual de executie - biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de CulturaData publicarii

24.08.2021

Descriere

Rezultatul selectiei dosarelor la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru un post contractual de executie de la biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu”, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, organizat in data de 27.08.2021 - proba scrisa

Comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Rezultatele procesului de evaluare adosarelor

Motivele respingerii

1.     

708/17.08.2021

ADMIS

-

 

Afisat, azi 24.08.2021, ora  1000.

Candidatii nemultumiti de rezultatul afisat, pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor,.sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din  REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, aprobat prin HG. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Dumitru Ana-Andreea, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/ Caminul Cultural din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana cel tirziu miercuri  25.08.2021,  ora 1000.

Candidatii declarati admisi la proba de selectia dosarelor vor sustine proba scrisa a examenului pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru un post contractual de executie de la biroul Biblioteca Liviu Rebreanu, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, organizat in data de 27.08.2021, ora 1000, la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, Aiud, str. Transilvaniei, nr. 1.

Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Bibliotecii Liviu Rebreanu, Aiud, str. Transilvaniei, nr. 1., cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la examenul pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru un post contractual de executie de la biroul Biblioteca „Liviu Rebreanu”, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, organizat in data de 27.08.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate