poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat proba scrisa la examenul organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru un post contractual de executie-Biblioteca „Liviu Rebreanu” din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de CulturaData publicarii

27.08.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 45 alin. (6) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

  1. 1.

708 /17.08.2021

100 puncte

ADMIS

              

       Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute, poate formula contestatie, pana cel tarziu la data de 30.08.2021, ora 1300 (in data de 27.08.2021 pana la ora 1600 si luni 30.08.2021, pana cel tarziu la ora 1300), la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, situat in localitatea Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, judetul Alba sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dumitru Ana Andrea.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la examenului organizat pentru promovarea in grad profesional imediat superior pentru un post contractual de executie de la biroul Biblioteca Liviu Rebreanu, din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura - 27.08.2021 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate