poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt de licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a lotului de teren nr. 3, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, in suprafata totala de 407 mp (masurata 408 mp) - Piata Agroalimentara Dr. Constantin HageaData publicarii

24.09.2021

Descriere

Anunt de licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, identificat in CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, in suprafata totala de 407 mp (masurata 408 mp), situat in municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Voda nr. 1, Aiud, judetul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoana de contact Hopirtean Oana Dalia – Birou Administratia Pietei, Ovidiu Ranca – Directia Arhitect-sef, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:

Inchirierea lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului „Constructie Corp A si teren aferent”, identificat in C.F. nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, aflat in domeniul public al Municipiului Aiud, situat administrativ in Municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea. Inchirierea s-a aprobat prin H.C.L. nr. 141 din 29.06.2021 si se face in conformitate cu art. 333 si 335 din O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

Direct de la sediul Primariei Municipiului Aiud – Directia Arhitect-sef, in baza unei solicitari scrise.

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Directia Arhitect-sef din cadrul Primariei Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentatie, care se achita in numerar la casierie sau in contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Aiud.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.10.2021, ora 12.00.

           4. Informatii privind ofertele: Conform documentatiei de atribuire.

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 15.10.2021, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Voda nr. 1, judetul Alba, Primaria Municipiului Aiud, Centrul de Informatii pentru Cetateni.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta:

1 (unu) exemplar original, intr-un plic sigilat.

            5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

            18.10.2021, ora 12.00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, sala de sedinte.  

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Tribunalul Alba – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Piata Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, judetul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 22.09.2021.Descriere scurta

Anunt de licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, identificat in CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, in suprafata totala de 407 mp (masurata 408 mp), situat in municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate