poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu DizabilitatiData publicarii

28.09.2021

Descriere

In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarului candidatului inscris la examenul de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 05.10.2021, ora 11,00 – proba scrisa, prevazuta de HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarului de inscriere:

            - pentru functia contractuala de executie de kinetoterapeut principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala - Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMELE SI PRENUMELE CANDIDATULUI

 

REZULTATUL SELECTIEI DOSARULUI DE INSCRIERE

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI DE INSCRIERE

1.

MARIAN FLAVIU OCTAVIAN

ADMIS

-

 

        Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot depune contestatie, in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

       

        Candidatul declarat "admis" va sustine proba scrisa in data de 05.10.2021, ora 11:00, la sediul Primariei Municipiului AiudDescriere scurta

Rezultatele selectiei dosarelor la examenul de promovare in grad profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud organizat de Primaria Municipiului Aiud,

in data de 05.10.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate