poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul examenului de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu DizabilitatiData publicarii

05.10.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatoarele rezultate ale examenului de promovare in grade profesionale imediat superioare:

            - pentru functia contractuala de executie de kinetoterapeut principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala - Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

candidatilor

Punctaj

Rezultatul examenului de promovare

 

1.

MARIAN FLAVIU OCTAVIAN

 66,67

ADMIS

 

Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, pot depune contestatie, in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor examenului de promovare, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul examenului de promovare in grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 05.10.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate