poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat selectia dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de sef serviciu grad II Centrul de Cultura, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, in data de 11.10.2021 - proba scrisaData publicarii

06.10.2021

Descriere

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, a unui post vacant de sef serviciu grad II Centrul de Cultura, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura  

 

Avand in vedere prevederile art. 20 din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011,  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr. 286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Rezultatele procesului de evaluare adosarelor

Motivele respingerii

1.     

914  /28.09.2021

ADMIS

-

 

Afisat, azi 06.10.2021, ora  1100.

Candidatul nemultumit de rezultatul afisat, poate formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor,.sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din  REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, aprobat prin HG. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Dumitru Ana-Andreea, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/ Caminul Cultural din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana cel tarziu joi, 07.10.2021,  ora 1100.

Candidatul declarat admis la proba de selectia dosarelor va sustine proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea unui post de serviciu grad II Centrul de Cultura, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, in data de 11.10.2021, ora 1100, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud.

Candidatul este rugat sa se prezinte la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra sa actul de identitate.Descriere scurta

Rezultat selectia dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de sef serviciu grad II Centrul de Cultura, organizat de Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura,  in data de 11.10.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate