poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat final la examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu DizabilitatiData publicarii

07.10.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatoarele rezultate ale examenului de promovare in grade profesionale imediat superioare:

            - pentru functia contractuala de executie de kinetoterapeut principal din cadrul Directiei de Asistenta Sociala - Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

candidatilor

Punctaj

Rezultatul examenului de promovare

 

1.

MARIAN FLAVIU OCTAVIAN

 66,67

ADMIS

 Descriere scurta

Rezultat final la examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, Compartiment Centrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Dizabilitati din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 05.10.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate