poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud, organizeaza examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul institutiei care indeplineste conditiile de promovareData publicarii

11.10.2021

Descriere

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, organizeaza la sediul Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul institutiei care indeplineste conditiile de promovare in treapta profesionala imediat superioara.

 

      Conditiile de desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual in treapta profesionala imediat superioara:

       Data, ora si locul organizarii probei practice : 25.10.2021 , ora  10,00 , la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud .

       Dosarele de inscriere se pot depune pana in data de 18.10.2021, ora 15,00 la Compartiment Salarizare,Resurse Umane.

 

     Conditiile de participare la examenul de promovare a personalului contractual in treapta profesionala imediat superioara :  

        Pentru a participa la examenul de promovare, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)    sa aiba  o vechime de minimum 3 ani in treapta profesionala din care promoveaza;

b)    sa fi obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, in care acesta s-a aflat in activitate.

   

     Dosarul de inscriere la examen se va depune la sediul Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local Aiud, Compartiment Salarizare,Resurse Umane si va contine urmatoarele documente :

a) cerere de inscriere la examenul de promovare ,adresata conducatorului institutiei;

b) referatul de evaluare intocmit de seful ierarhic si aprobat de conducatorului institutiei ;

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 3 ani in care candidatul s-a aflat in activitate .

d) adeverinta in vederea atestarii vechimii in treapta profesionala din care se promoveaza;

 

     Proba practica se sustine de catre candidatii ale caror dosare au fost declarate admise.

     Proba practica va fi notata de catre membrii comisiei de examinare cu un punctaj de maximum 100 de puncte. Punctajul minim de promovare a examenului este de 50 de puncte.

 

     Comunicarea rezultatelor examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara , cu mentiunea "admis"/"respins", se face prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet al Primariei Municipiului Aiud, www.aiud.ro, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii examenului.

      Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestati in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

       Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua proba practica, iar rezultatele finale se afiseaza in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.

  

BIBLIOGRAFIA SI  TEMATICA  DE EXAMEN

 

Compartiment Sera, Zone Verzi

 

BIBLIOGRAFIA :

 

1. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare - Capitolul IV-,V, VI ;

2. Hotararea nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.

3. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor- Capitolul II

4. Hotarare nr.1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

5. Florin Petrescu - Lucrari de intretinere in parcuri si gradini – editura Ceres, Bucuresti,1983 – Capitolul III – Principalele lucrari de intretinere ce se aplica elementelor constitutive ale spatiilor verzi ;

 

   TEMATICA :

 

a)    Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca

b)     Norme de protectia muncii ;

c)    Reguli de utilizare a echipamentelor individuale de protectie si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca;

d)    Obligatii generale privind apararea impotriva incendiilor ;

e)    Norme de prevenire si stingere a incendiilor ;

f)     Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca;

g)    Taierile ce se aplica gardurilor vii ;

h)    Taierile ce se aplica plantelor decorative arbustive, foioase si rasinoase care acopera solul, inlocuitoare ale gazonului ;

i)      Taierile ce se aplica trandafirilor ;

j)      Tunderea gazonului;

 

 

BIBLIOGRAFIA SI  TEMATICA  DE EXAMEN

 

Compartiment Administrare Baze Sportive

 

   BIBLIOGRAFIA :

 

1.Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, cu modificarile si completarile ulterioare – Capitolul IV- V, VI

2.Hotararea nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

3.Norme generale din 28.02.2007 de aparare impotriva incendiilor ;

4.Hotarare nr.1091/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca ;

5.Ordinul nr.845/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice" Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire centrala" Indicativ I 13-2015

6.Ordinul nr.818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice,, Normativ privind proiectarea,executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor."Indicativ I9-2015.

 

    TEMATICA:

 

a) Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca;

b) Norme de protectia muncii;

c) Reguli de utilizare a echipamentelor individuale de protectie si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ;

d) Reguli si masuri generale de prevenire si stingere a incendiilor;

e) Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor,instalatiilor si amenajarilor;

f) Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca;

g) Exploatarea instalatiilor de incalzire ;

h) Intretinerea instalatiilor de incalzire ;

i) Echipamente de instalatii;

j) Exploatarea instalatiilor;

k) Scoaterea si repunerea in functiune a instalatiilor de alimentare cu apa;Descriere scurta

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, organizeaza la sediul Serviciului Public Administratia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, examen de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul institutiei care indeplineste conditiile de promovare in treapta profesionala imediat superioara.

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate