poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei contractuale vacante de director adjunct, in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de CulturaData publicarii

13.10.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

  1. 1.

895/21.09.2021

96 puncte

ADMIS

  1.  

901/23.09.2021

54 puncte

RESPINS

  1.  

925/30.09.2021

28 puncte

RESPINS

              

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, pana cel tarziu la data de 14.10.2021, ora 1100 (in data de 13.10.2021 pana la ora 1600 si joi 14.10.2021, pana cel tarziu la ora 1100), la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, situat in localitatea Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, judetul Alba sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dumitru Ana Andrea,

Candidatii declarati "admis", vor sustine proba interviu in data de 18.10.2021, ora 1100, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud.Descriere scurta

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga a functiei contractuale vacante de director adjunct,  in cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate