poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


REZULTAT, PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de sef serviciu in cadrul Centrului de Cultura, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” AiudData publicarii

18.10.2021

Descriere

REZULTAT, PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de sef serviciu  in cadrul Centrului de Cultura, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura

 

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei interviu:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

1.

914 /28.09.2021

100 puncte

ADMIS

 

Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute, poate formula contestatie, pana in data de 19.10.2021, ora 1100 la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, loc. Ciumbrud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dumitru Ana AndreaDescriere scurta

REZULTAT, PROBA INTERVIU AL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de sef serviciu  in cadrul Centrului de Cultura, serviciu al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate