poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local AiudData publicarii

19.10.2021

Descriere

In urma indeplinirii procedurii de selectie a dosarelor de inscriere la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, organizat in data de 25.10.2021, ora 10,00 – proba practica, prevazuta de HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere :

 

    - pentru functia contractuala de executie de muncitor calificat, treapta profesionala I

 

 

Nr.

crt.

 

Numele si prenumele

candidatului

 

Rezultatul selectiei dosarelor

 

 

Motivul respingerii dosarului

 

1.

 

Man Traian

Admis

 

-

 

2.

 

Szabo Andrei

Admis

 

-

 

3.

 

Pitiriciu Gheorghe

Admis

 

-

 

     Candidatii declarati "admis", vor sustine proba practica in data de 25.10.2021, ora 10,00  la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9.                       

     Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot depune contestatie, in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor , la sediul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioareDescriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual  din cadrul  Serviciul Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local Aiud  

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate