poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat proba practica la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local organizat in data de 25.10.2021Data publicarii

25.10.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatoarele rezultate ale examenului de promovare in treapta profesionala imediat superioara:

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatilor

Punctajul probei practice

Rezultat

1.

Man Traian

76,33

Admis

2.

Szabo Andrei

78,33

Admis

3.

Pitiriciu Gheorghe

76,33

Admis

 

         Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, pot depune contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor probei practice, conform HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Haracsek Katalin Melinda, consilier in cadrul Compartimentului Salarizare, Resurse Umane.Descriere scurta

Rezultat  proba practica la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul  Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local organizat in data de 25.10.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate