poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat final la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului LocalData publicarii

27.10.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de examinare comunica urmatorul rezultat final al examenului de promovare in treapta imediat superioara  :

-pentru functia contractuala de executie de muncitor calificat, treapta profesionala I

 

Nr.crt.

Numele si prenumele candidatilor

Punctaj  

Rezultatul examenului de promovare

1.

Man Traian

76,33

Admis

2.

Szabo Andrei

78,33

Admis

3.

Pitiriciu Gheorghe

76,33

AdmisDescriere scurta

Rezultat final la examenul de promovare in treapta profesionala imediat superioara a personalului contractual din cadrul  Serviciului Public de Interes Local Administratia Patrimoniului Local  

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate