poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Aiud in data de 22.11.2021 - proba scrisaData publicarii

16.11.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 67^1 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 22.11.2021, ora 10:00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

REZULTATUL SELECTIEI DOSARULUI DE CONCURS

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

1.

32192/22.10.2021

ADMIS

-

2.

32243/22.10.2021

ADMIS

-

3.

32367/25.10.2021

ADMIS

-

4.

32598/26.10.2021

ADMIS

-

5.

32693/27.10.2021

ADMIS

-

6.

32863/28.10.2021

ADMIS

-

7.

33257/01.11.2021

ADMIS

-

8.

33321/02.11.2021

ADMIS

-

9.

33333/02.11.2021

ADMIS

-

10.

33350/02.11.2021

ADMIS

-

11.

33500/03.11.2021

ADMIS

-

12.

33850/05.11.2021

ADMIS

-

13.

33893/05.11.2021

ADMIS

-

14.

33908/05.11.2021

RESPINS

Nu indeplineste conditia de ocupare a unei functii publice prevazuta la art. 465 alin. (1) lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

15.

33912/05.11.2021

ADMIS

-

16.

34033/08.11.2021

ADMIS

-

17.

34205/09.11.2021

ADMIS

-

 

Candidatii declarati "admis", vor sustine proba scrisa in data de 22.11.2021, ora 10:00, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

           Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute, pot formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor de inscriere, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul  Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.   

           Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Primariei Municipiului Aiud cu 10 minute inainte de inceperea probei scrise, avand asupra lor actul de identitate.

            Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

          Nota: Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Anexa 3 – Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la HG nr. 1183/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul candidatilor in incinta institutiei este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Primaria municipiului Aiud in data de 22.11.2021 - proba scrisa

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate