poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Aiud elaboreaza Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2022Data publicarii

19.11.2021

Descriere

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Aiud elaboreaza Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art. 112 alin 1 si alin. 3 lit. b si ale art. 140 alin. 3 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 2 Anexa 2 din HG 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de Asistenta Sociala si a structurii orientative de personal.

Invitam toti furnizorii publici si privati de servicii sociale, asociatiile profesionale si organizatiile reprezentative ale beneficiarilor sa ne transmita propuneri privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Aiud pe adresa de e-mail social@aiud.ro pana la data de 06.12.2021.

 Descriere scurta

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Aiud elaboreaza Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2022

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate