poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud in data de 22.11.2021Data publicarii

22.11.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 22.11.2021, ora 10,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

32192/22.10.2021

50

ADMIS

2.

32243/22.10.2021

62

ADMIS

3.

32367/25.10.2021

23

RESPINS

4.

32598/26.10.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

5.

32693/27.10.2021

15

RESPINS

6.

32863/28.10.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

7.

33257/01.11.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

8.

33321/02.11.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

9.

33333/02.11.2021

23

RESPINS

10.

33350/02.11.2021

44

RESPINS

11.

33500/03.11.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

12.

33850/05.11.2021

51

ADMIS

13.

33893/05.11.2021

99

ADMIS

14.

33912/05.11.2021

22

RESPINS

15.

34033/08.11.2021

42

RESPINS

16.

34205/09.11.2021

Nu s-a prezentat

RESPINS

 

             Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

             Candidatii declarati "admis" in urma sustinerii probei scrise, se poate prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 25.11.2021, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

          Nota: Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Anexa 3 – Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la HG nr. 1183/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul candidatilor in incinta institutiei este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate