poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 25.11.2021, ora 10:00 – proba interviuData publicarii

25.11.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. e) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 25.11.2021, ora 10,00 – proba interviu, pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

 

Nr.

Crt.

 

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

 

PUNCTAJUL PROBEI INTERVIU

 

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

 

1.

 

32192/22.10.2021

 

73

 

ADMIS

 

2.

 

32243/22.10.2021

81

 

ADMIS

 

3.

 

33850/05.11.2021

73

 

ADMIS

 

4.

 

33893/05.11.2021

75

 

ADMIS

 

             Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei interviu, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dancea Stinea Anamaria, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 25.11.2021, ora 10:00 – proba interviu, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de: consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Comunicare si Relatii Publice, Compartiment Centrul de Informatii pentru Cetateni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate