poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt de licitatie privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului ”Teren intravilan si cladire”, proprietate privata a municipiului Aiud, situat in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 7-8Data publicarii

25.11.2021

Descriere

si cladire”, proprietate privata a municipiului Aiud, situat in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 7-8, inscris in CF nr. 75025, CF nr. 72128, CF nr. 72128-C1-U2, CF nr. 72128-C1-U3 si CF nr. 72128-C1-U4

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Voda nr. 1, Aiud, judetul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoana de contact Ovidiu Ranca – Directia Arhitect-sef, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat:

Obiectul concesiunii il constituie imobilul teren intravilan si cladire, situat in: Aiud, Str. Cuza Voda, nr. 7-8, compus din teren in suprafata de 94 mp, inscris in C.F. nr. 75025, si cladire compusa din apartament nr. 1 inscris in CF nr. 72128-C1-U2, apartament nr. 2, inscris in CF nr. 72128-C1-U3 si apartament nr. 3 (subsol) inscris in CF nr. 72128-C1-U4, aflate in domeniul privat al Municipiul Aiud. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 199/19.08.2021 si O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

Direct de la sediul Primariei Municipiului Aiud – Directia Arhitect-sef, in baza unei solicitari scrise.

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vanzatorului, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Directia Arhitect-sef din cadrul Primariei Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentatie, care se achita in numerar la casierie sau in contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Aiud.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 09.12.2021, ora 12.00.

           4. Informatii privind ofertele: Conform documentatiei de atribuire.

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 20.12.2021, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Voda nr. 1, judetul Alba, Primaria Municipiului Aiud, Centrul de Informatii pentru Cetateni.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta:

1 (unu) exemplar original, intr-un plic sigilat.

            5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

            21.12.2021, ora 12.00, la sediul Primariei municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, sala de sedinte.  

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Tribunalul Alba – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Piata Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, judetul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 23.11.2021.Descriere scurta

Anunt de licitatie privind concesionarea prin licitatie publica a imobilului ”Teren intravilan si cladire”, proprietate privata a municipiului Aiud, situat in Aiud, str. Cuza Voda, nr. 7-8, inscris in CF nr. 75025, CF nr. 72128, CF nr. 72128-C1-U2, CF nr. 72128-C1-U3 si CF nr. 72128-C1-U4

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate