poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor la Muzeul de Istorie si de Stiintele NaturiiData publicarii

02.12.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 20 din REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011,  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr. 286/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al selectiei dosarelor de inscriere:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Rezultatele procesului de evaluare adosarelor

Motivele respingerii

1.     

1210 / 17.11.2021

ADMIS

-

2.     

1231 / 22.11.2021

ADMIS

-

3.     

1246 / 23.11.2021

ADMIS

-

4.     

1247 / 23.11.2021

ADMIS

-

5.     

1259 / 24.11.2021

ADMIS

-

 

Candidatii declarati „ADMIS‟ vor sustine proba practica in data de 06.12.2021, ora 1100 la sediul Muzeului de Istorie si de Stiintele Naturii din loc. Aiud, str. Bethlen Gabor, nr. 1.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute,  pot formula contestatie, in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor,.sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din  REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale, aprobat prin HG. nr. 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Dumitru Ana-Andreea, la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/ Caminul Cultural din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, pana cel tirziu joi, 02.12.2021,  ora 1600.

Candidatii sunt rugati sa se prezinte la sediul Muzeului de Istorie si de Stiintele Naturii Aiud, cu 10 minute inainte de inceperea probei practice, avand asupra lor actul de identitate.

           Accesul in sala de concurs se va face numai in baza actului de identitate.

 

          Nota: Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Anexa 3 - Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la HG nr. 1183/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 noiembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul candidatilor in incinta institutiei este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.Descriere scurta

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor la Muzeul de Istorie si de Stiintele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura, organizat in data de 06.12.2021 - proba practica

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate