poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei practice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga a functiei contractuale vacante de ingrijitor la Muzeul de Istorie si de Stiintele NaturiiData publicarii

07.12.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei practice:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Punctajul probei practice

Rezultatul probei practice

 

  1. 1.

1210 / 17.11.2021

75,33

ADMIS

  1.  

1231 / 22.11.2021

81,33

ADMIS

  1.  

1246 / 23.11.2021

96,66

ADMIS

  1.  

1247 / 23.11.2021

87

ADMIS

  1.  

1259 / 24.11.2021

66

ADMIS

              

       Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute, poate formula contestatie, pana cel tarziu la data de 08.12.2021, ora 1100 (in data de 07.12.2021 pana la ora 1600 si in data de 08.12.2021, pana cel tarziu la ora 1100), la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, situat in localitatea Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, judetul Alba sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dumitru Ana Andrea.

Candidatii declarati "ADMIS", vor sustine proba interviu in data de 10.12.2021, ora 1100, la sediul Muzeului de Stiintele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebrean Aiud, Directie Municipala de Cultura.Descriere scurta

Rezultatul probei practice la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea pe durata nedeterminata, cu norma intreaga a functiei contractuale vacante de ingrijitor la Muzeul de Istorie si de Stiintele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebrean Aiud, Directie Municipala de Cultura - 06.12.2021 -

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate