poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Anunt de licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, situat in Municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin HageaData publicarii

08.12.2021

Descriere

Anunt de licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, situat in Municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea

 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Voda nr. 1, Aiud, judetul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: office@aiud.ro, persoana de contact Hopirtean Oana Dalia – Birou Administratia Pietei, Ovidiu Ranca – Directia Arhitect-sef, e-mail: tehnic@aiud.ro.

2. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publica, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie inchiriat:

Inchirierea lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, identificat in CF nr. 76330 Aiud, nr. top. 486/2/8, aflat in domeniul public al Municipiului Aiud, situat administrativ in Municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea. Inchirierea s-a aprobat prin H.C.L. nr. 141 din 29.06.2021 si se face in conformitate  cu art. 333 si 335 din O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informatii privind documentatia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 

3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire:

Direct de la sediul Primariei Municipiului Aiud – Directia Arhitect-sef, in baza unei solicitari scrise.

3.2. Denumirea si datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institutiei, de la care pot obtine un exemplar din documentatia de atribuire:

Directia Arhitect-sef din cadrul Primariei Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, int. 1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.

3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentatie, care se achita in numerar la casierie sau in contul RO84TREZ00421360250XXXXX.

3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 24.12.2021, ora 12.00.

           4. Informatii privind ofertele

4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 04.01.2022, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Voda nr. 1, judetul Alba, Primaria Municipiului Aiud, Centrul de Informatii pentru Cetateni.

4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta:

1 (unu) exemplar original, intr-un plic sigilat.

            5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

            05.01.2022, ora 12.00, la sediul Primariei municipiului Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, sala de sedinte.  

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:

Tribunalul Alba – Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Piata Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, judetul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribunalulalba@just.ro.

7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 03.12.2021.Descriere scurta

Anunt de licitatie privind inchirierea prin licitatie publica a lotului de teren nr. 3, cu suprafata de 17 mp, parte componenta a imobilului “Constructie Corp A si teren aferent”, situat in Municipiul Aiud, Piata Agroalimentara Dr. Constantin Hagea

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate