poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat proba interviu al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor la Muzeul de Istorie si de Stiintele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebrean Aiud, Directie Municipala de CulturaData publicarii

13.12.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul-cadru din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei interviu:

 

Nr. crt.

Numarul dosarului de concurs

Punctajul probei interviu

Rezultatul probei interviu

 

  1. 1.

1210 / 17.11.2021

90 puncte

ADMIS

1231 / 22.11.2021

76 puncte

ADMIS

1246 / 23.11.2021

85 puncte

ADMIS

1247 / 23.11.2021

85 puncte

ADMIS

1259 / 24.11.2021

NEPREZENTAT

RESPINS

             

Candidatul nemultumit de rezultatele obtinute, poate formula contestatie, pana in data de 14.12.2021, ora 1100 la sediul Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Directie Municipala de Cultura/Camin Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, loc. Ciumbrud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Dumitru Ana Andrea.Descriere scurta

Rezultat proba interviu al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de ingrijitor la Muzeul de Istorie si de Stiintele Naturii din cadrul Centrului Multicultural „Liviu Rebrean Aiud, Directie Municipala de Cultura

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate